Kezdőlapra

  2008. év        2009. év        2010. év        2011. év        2012. év        2013. év        2014. év  
 
  2015. év        2016. év        2017. év        2018. év        2019. év        2020. év        2021. év  
 
  2022. év        2023. év        2024. év  
 

2009.

 

 

Méhnyak szűrővizsgálat

2009 január 29.

 

Tájékoztatjuk, községünkben élő hölgyeket hogy 2009. február hónapban a településen élő 25-65 éves korosztály, szűrésre invitáló behívólevelet kap népegészségügyi célú, célzott méhnyak szűrővizsgálatra.


A MÉHNYAK-SZŰRÉS ÉLETET MENTHET!
A méhnyak-rák esetében a korai felismerés és az időben megkezdett kezelés segítségével elkerülhető a legsúlyosabb következmény, az élet elvesztése.
Az elmúlt években a szűrésen való részvétel igen alacsony volt.
Magyarországon évente 500 nő hal meg méhnyak-rákban, miközben szűréssel és a betegség korai felismerésével sokuk élete megmenthető lett volna.
Ennek ellenére a leginkább érintett, 25 és 65 év közötti nők közül csak minden harmadik megy el a szűrésre.
Európában ez az arány jóval magasabb, 60-70 százalék, sőt van olyan ország is, ahol évente csupán 1-2 nő hal meg méhnyak-rákban.

Szánjon időt egészségére, vegyen részt a szűrésen!

Köszönjük együttműködésüket!

Dr. Sári Katalin sk.

kistérségi tisztifőorvos

 


 

Értesítés

2009 január 15.


Tisztelt lakosság!

2009. január 15-én, csütörtökön a Saubermacher cég megkezdte a szemétszállítást, de az útviszonyok miatt csak nagyon kevés helyre jutottatk el.
Arra kérik Annavölgy lakosságát, hogy szombatig hagyják kint a kukákat, pénteken vagy szombaton elvégzik a szemét elszállítását.

 


Bánhidi József

polgármester

 

 


 

Felhívás

2009 január 11.


ANNAVÖLGY és SÁRISÁP KERTBARÁTAINAK és BORBARÁTNŐINEK EGYESÜLETE vezetősége felkéri mindazokat az adózó állampolgárokat, községünk lakóit, hogy a 2008. évi adójuk 1 %-ával támogassák az Egyesület munkáját!

Az egyesület adószáma:

1 8 6 1 5 6 4 7 – 1 - 1 1

 

Támogatásukat köszönjük!


Schummel Tamás

Elnök

 

 


 

Felhívás

2009 január 5.Kérjük községünk adózó állampolgárait, hogy a 2008. évi adójuk
1 %-ával az előző évekhez hasonlóan, szíveskedjenek a
Polgárőr Egyesületet támogatni!

A kedvezményezett neve:

SÁRISÁP-ANNAVÖLGY POLGÁRŐR EGYESÜLET


A kedvezményezett adószáma:

18604173-1-11

 

Támogatásukat köszönjük!


Kun Csaba

SAPE elnöke

 

 


 

Difer-mérés eredményei

2009 január 31.

 

2008/2009-es TANÉV DIFER-MÉRÉS EREDMÉNYEI ÉS TAPASZTALATAI: ANNAVÖLGY APRÓFALVA TAGÓVODA 2009.01.30.

I. Bevezetés

Az Annavölgyi Aprófalva Óvoda a Csolnok és Környéke Intézményi Társulás tagintézménye 2007. július 1-től.

Helyi nevelési programunk „Nevelés, fejlődés, fejlesztés” című, a holland CED Rotterdam Belső Gondozói Rendszerű nevelés-oktatás magyar adaptációja, melyet 1996. szeptember 1-től sikeresen alkalmazunk.
Röviden a lényege: az óvodáskorú gyermekek játéktevékenységébe integrálódik a tanulási képességek fejlesztése, a korai problémák feltárása, célirányos fejlesztése a szülők és a különböző szakemberek segítségével.
Célunk: az örömteli, vidám óvodás élet végére a gyermekek készség-, képesség szintje önmagukhoz képest a legoptimálisabb szintet érje el, hogy az iskolai tanulás sikeresen valósuljon meg. A gyermekek teljes személyiség fejlődésében nagyon fontos, hogy pontosan tudjuk az egyes gyermekek készség-, képesség szintjét – méréssel, értékeléssel -, mert ezáltal az óvodapedagógus szakszerűen, hatékonyan és célirányosan képes a gyermekeket nevelni és fejleszteni. A mérések azért is nagyon fontosak számunkra, mert megmutatják, hogy a pedagógusok és segítőik, milyen hatékonysággal tudják nevelőmunkájukat ellátni.

2008. szeptember 1-től „DIFER” méréssel vizsgáljuk gyermekeinket. Az eredmények jól összevethetők az óvodás korosztály országos átlagaival, s a további munkánkra való következtetések jól levonhatók.
Ezt a mérést nagycsoportosainknál alkalmazzuk, amely nem zárja ki a pedagógiai programunkban meghatározott sikerkritériumok teljesítését 3 éves kortól. /A sikerkritérium a nevelési évre vonatkozó várható fejlettségi szinteket jelenti, melynek megállapítási módszere az óvónők megfigyelése, együttélése a gyermekekkel.

1. A DIFER /DIAGNOSZTIKUS FEJLŐDÉSVIZSGÁLÓ RENDSZER/ a NAGY CS -ok alapkészségének fejlettségi szintjét méri,amely egy országosan elfogadott tesztrendszeren keresztül történik.

Tehát a DIFER néhány kulcsfontosságú készség fejlettségi szintjét méri, s különböző szinteket határoz meg.

A szintek a következőek:
Optimum /a legjobb készségszinteket elérő gyermekek/
Befejező szint /jó képességű gyermekek/
Haladó szint /közepes képességű gyermekek/
Kezdő szint /közepes képességű gyermekek/
Előkészítő szint /sok egyéni fejlesztést igénylő gyermekek/

E készségek optimális szintre fejlődése több éves folyamat eredménye. A gyermekek egyéni fejlődési üteme rendkívül változó. A mérés célja,hogy minden gyermeknél feltárjuk a fejlesztendő területeket,és célzott fejlesztéssel, optimális szintre segítsük őket.
Hangsúlyozni szeretném, nem a gyermek teljesítményét mérjük, hanem a készség-, képesség szintjüket. Minden gyermekünk számára a Belső Gondozói Team egyéni fejlesztési tervek alapján látja fejlesztő, felzárkóztató tevékenységét.
A helyi programunkból adódó orthotékánk tág lehetőségeket és módszertani segítséget nyújt az óvónők felzárkóztató tevékenységeihez. Az óvodai tanulási folyamat a fejlesztő, felzárkóztató tevékenységek a gyermekek alaptevékenységébe, a játékba integrálta.

Személyi ellátottság helyzete:
Reizer Ottóné - tagóvoda vezető /óvónői és közoktatási szakértői diploma/
Seresné Nagy Judit – óvodapedagógus /óvónői, tanítói diploma/
Zgyerka Emőke – nemzetiségi óvodapedagógus /nemzetiségi óvónői diploma/
Vargáné Bozsányi Emese – óvodatitkár, óvodai dajka /érettségi/
Elekes Lászlóné – óvodai dajka /érettségi/
Tóthné Üveges Andrea – konyhai alkalmazott /alapfokú végzettség, élelmiszer higiéniai végzettség/

Tárgyi feltétel rendszerünk: kifejezetten jónak ítélhető, az udvar játszóterének befejezésével - amely tavaszig elkészül – kiválónak minősíthető.
Egy hiányosságunk van, sajnos tornateremmel jelenleg még nem rendelkezünk.

Az alapkészségek a következőek:
Írásmozgás-koordináció
Beszédhanghallás
Relációszókincs
Elemi számolás
Következtetés
Összefüggés-megértés
Szocialitás

2. Írásmozgás-koordináció

A kéz finommozgásának koordinációja teszi lehetővé az írás elsajátítását,és használatát. E készség fejlődése 3.-éves kor körül indul,és kb. 3-5 év alatt fejlődik ki. Az írásmozgás-koordináció dominánsan érési folyamat,nem azt jelenti,hogy fejlődése egyáltalán nem segíthető. Nagyobb fejlesztést,az előkészítő szinten és a kezdő szinten lévő gyermekek igényelnek.
Ennek kiváló eszközei a gyurmázás,az összerakós,a kirakós,az építő játékok,és minden olyan játékos tevékenység,amely az ujjak,a kéz kismértékű mozgásával valósulhat meg.
A félévi eredmények jónak ítélhetők, a nevelési év végéig a további fejlődés biztosított.

Csoport átlag: 56,8% Országos átlag: 50%

3. Beszédhanghallás

Fejlődése intenzíven 3-4 éves kor körül kezdődik, és 7-8 éves korig tart.

A beszédhangok megkülönböztetése az olvasás-, írástanulás kritikus feltétele. A szókincs folyamatos növekedése közben a gyermek egyre könnyebben tudja megkülönböztetni, és megérteni a szó jelentését, és emlékezetében rögzíti a hangsort.
Ha a beszédhanghallással problémák, vannak nagy figyelmet kell fordítani a
gyermekre, mert az iskolában tanulási zavarai lesznek.
A tiszta hangejtésnek 5 éves korig ki kell alakulnia. Ez után a hibás képzés már beszédhibának számít, logopédus segítségére van szükség.
A csoport fejlettségi átlaga szinte kiváló, tanév végére akár 100%.-os is lehet.

Csoport átlag: 92% Országos átlag: 87%

4. Relációszókincs

Fejlődése a sikeres kommunikáció alapfeltétele.
Biztonságos alkalmazása nélkül a nyelv használhatatlan. Azok a gyerekek akik ,
Csak az előkészítési szinten állnak,nagycsoport végére,sajnos nagy hátránnyal indul- nak az iskolában,mert nehezen értik meg amit társaik,vagy a pedagógusok beszélnek.
A relációszókincs spontán elsajátítási folyamatát elősegíteni,fejleszteni,a mesével lehet, - amiről a gyermekkel beszélgetni kell.
A csoport fejlettségi átlaga nagyon jó tanév végére akár 95%.-os is lehet.

Csoport átlag: 88,6% Országos átlag: 69%

5. Elemi számolási készség
Elemi számolási készség alatt,a százas számkőrben lévő számlálást értjük,növekvő, csökkenő sorrendben .a manipulatív számlálást a tárgyakkal végzett műveletek,a számképek felismerését a számolvasást a számok jelének felismerését értjük.
Az elemi számolási készség az óvodás,és iskoláskor egyik legalapvetőbb készsége, a fejlesztendő gyerekeket mikro csoportos formában fejlesztjük,erre nagymértékben megfelelnek keresztrejtvényes fejtörő játékaink.
A készség optimális elsajátítása,begyakorlása elengedetlen az iskolai matematikai tanu- láshoz.
Tanév végéig az eredmények fokozhatók. Csoport átlag: 68,6% Országos átlag: 60% 6. Tapasztalati következtetés

A készség egyszerű logikai struktúrák,és következtetési sémák használatát jelenti. Ezek a gyermek személyes tapasztalataira épülnek,és a mindennapi szituációk nyelv használatára is
Ha nagy a lemaradás, nehéz lesz a szöveg értés, - a tanári magyarázat, - szinte az egész tanítás megértése.
Az eredmények megfelelőek, a mutatók nevelési év végéig fokozhatók.

Csoport átlag: 62% Országos átlag: 59%

7. Tapasztalati összefüggés-megértés
Az óvodai és iskolai oktatás nap mint nap összefüggések sokaságát használja,-az
Oktatásban az ismeretek,mindig összefüggésekre vonatkozó ismeretek Az összefüggések feltétellel,annak velejárójával,és a közöttük lévő viszonnyal jellemezhetők.
Ez a készség, spontán folyamat a környezetben, a szociális közegben,mesékben, tananyagokban előforduló összefüggések hatására alakul ki .
A csoport eredményei jók, a nevelési év végéig az eredmények javuló tendenciát mutatnak.

Csoport átlag: 78% Országos átlag: 74%

8. Szocialitás


Szocialitás: a vizsgálatban résztvevő gyermek viszonyát jelenti,a pedagógushoz.
A kapcsolat felvételt, a feladatvállalást, feladattartást,és a gyermek erkölcsi érzékének milyenségét jelenti, a mérések ideje alatt. Nagyon fontos a pedagógus részéről a jó motiváció.
A mesék, a cselekményes történetek jó kis beszélgetések gazdag lehetőséget kínálnak a fejlesztésre, természetesen akkor, ha a gyermekek is erkölcsileg megítélik, a viselke- dési formákat, jó és rossz cselekedeteket, és azt, hogy mit szabad, és mit nem.

A csoport erkölcsi érzékének fejlettsége, erkölcsi érzéke, együttműködési képessége, kapcsolat felvétele a pedagógussal szemben, - feladatvállalása, és együtt cselekvése, pozitív magatartása nagyon jó szinten áll, de a fejlesztés lehetősége még fenn áll.

Csoport átlaga: 78% Országos átlag: 72%

9.
Összességében
az alapkészségek szintje az országoséval összehasonlítva, minden területen magasabb százalék értéket mutat. Ezen értékek a folyamatos pedagógiai ráhatások /a Belső Gondozói Rendszer fejlesztő, felzárkóztató tevékenysége által a gyermekek saját magukhoz képest a legoptimálisabb szintre segíthetők./

Nagyon fontos, hogy a család az óvodapedagógussal együttműködjön és jó partner legyen a kisgyermek nevelésében. Örömünkre szolgál, hogy a szülők rendkívül segítőek, együttműködőek. A szülők elégedettségi mutatója, amely a nevelőmunkánkra, együttműködésünkre vonatkozik: 98 %-os, ami kiváló eredménynek ítélhető.

 

Annavölgy, 2009. január 30.


Seresné Nagy Judit – BGR felelős

Reizer Ottóné – tagóvoda vezető

 

 


 

Lakossági fogadónap

2009 február 6.

 

Ezúton értesítünk minden érdeklődőt, hogy a Dorogi Kistérségi Társulás, lakossági fogadónapot tart.

A fogadónap időpontja és helyszíne:

2009. február 25. szerda 14 – 18 óráig, Polgármesteri Hivatal „B” épület – Dorog, Bécsi út 71.

Minden érdeklődőt szeretettel várunkHorváth Katalin
Önkormányzati referens 


 

Iskolai sporthírek

2009 február 5.

 

Tokodaltárón megrendezett meghívásos kosárlabda bajnokságon iskolánk csapata a 2. helyen végzett a Tabak igazolt játékosaiból álló csapata mögött.

Megelőztük Csolnok és Tát iskolai csapatait.


A csapat tagjai:

Pintér Márk
Nyitrai Jonatán
Dávid Sára
Bankó Olga
Ferenczi Balázs
Balázs Robin
Révész Ádám


 


 

Meghívó

2009 február 5.


Az annavölgyi iskolások nevében sok szeretettel meghívjuk településünk lakosságát 2009. február 14-én 15 órától a Tornateremben megrendezésre kerülő Farsangi jelmezbálra.

Jegyek elővételben (300,-Ft) a boltokban és a cukrászdában kaphatók.

 

Szervezők

 

 


 

Bölcsödés csoport az óvodában

2009 január 31.

 

FIGYELEM!ÉRTESÍTEM A TISZTELT SZÜLŐKET, HOGY MEGFELELŐ SZÁMÚ IGÉNY ESETÉN AZ APRÓFALVA ÓVODÁBAN 2009. SZEPTEMBER 1-TŐL FOGADNI TUDJUK AZOKAT A KISGYERMEKEKET, AKIK 2009. DECEMBER 31-IG TÖLTIK A 2. ÉLETÉVÜKET.

JELENTKEZÉSI LAPOK 2009. FEBRUÁR 20-IG ÁTVEHETŐK AZ ÓVODAVEZETŐNÉL. /NEM FELTÉTEL A SZOBATISZTASÁG, MERT A GYERMEKEK BÖLCSÖDÉS CSOPORTBA KERÜLNEK./

KÖSZÖNETTEL:REIZER OTTÓNÉ

TAGÓVODA VEZETŐ

 

 


 

M Á R C I U S 15.

2009 Március 9.

 

Szeretettel meghívjuk községünk lakóit az 1848-as szabadságharc tiszteletére megrendezésre kerülő ünnepségre!

Az ünnepség programja:
2009. március 15-én (vasárnap) 9.30 órakor gyülekezés az Óvodánál, felvonulás a Fő térig 10.00 órakor ünnepség és koszorúzás a Fő téri emlékműnél.

Mindenkit szeretettel várunk! 


 

Lomtalanítás!

2009 Március 9.

 

A Saubermacher Magyarország Kft 2009. március 26-án (csütörtökön) lomtalanítást tart a településen.


A lomtalanításra szánt hulladékok reggel 6.00 órára kerüljenek kihelyezésre a közterületre.

Kérésük hogy veszélyes hulladékot (pala, festékdoboz, akkumulátor, autóalkatrész, síküveg) ne tegyenek ki.

Az Általános iskola kérése, hogy a ház körüli rámolás, lomtalanításra felkészülés közben kidobásra szánt vas-és fémhulladékot ne tegyék ki az utcára, mert idegen guberálók elviszik.
Az iskolások 23-24-25.-én vasgyűjtést tartanak,
kérjük Önöket, hogy részükre tegyék hozzáférhetővé, elérhetővé.
A begyűjtött és leadott vashulladék bevételéből saját rendezvényeiket, kirándulásaikat finanszírozzák.

Közreműködésüket előre is köszönjük.


 


 

Képviselő-testületi ülés

2009 február 20.

 

Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009 február 26-án (csütörtökön) tartja soron-következő ülését.
Az ülés helyszine a Csolnok-Annavölgy Községek Körjegyzősége Annavölgyi Kirendeltségének tanácskozó terme, kezdési időpontja 16 óra.

Az ülés tervezett napirendje:

1. Aljegyzői pályázat elbírálása (Csolnokon 1630 órakor)
    Előadó: Pőczéné dr. Csorba Erika körjegyző

2. Beszámoló a 2008. évi költségvetés teljesítéséről
    Előadó: Lőkös Erzsébet pü. főelőadó

3. Szociális ügyek
    Előadó: Tóth Csabáné szoc. főelőadó

4. Egyéb kérdések, bejelentések

Bánhidi József
polgármester


 


 

Nem csak hangulatos volt az iskola farsangi bálja

2009 február 19.

 

Február 16-án lezajlott az iskolánk diákjai által várva-várt farsangi álarcosbál, melyről hamarosan képes beszámolót is láthatnak. Ez a kellemes délután a szórakozáson túl, hasznot is hozott a gyermekeknek.

Örömmel közölhetem, hogy bálunk bevétele 278.290,- Ft, tiszta nyeresége 209.130,- Ft volt, melyet jutalmazásra, és hasznos gyermeknapi programokra fordítunk majd.

Intézményünk tanulói, tantestülete és a Szülői Szervezet tagjai nevében megköszönöm mindazok támogatását, akik jelenlétükkel, belépőjegyek vásárlásával, pénzösszegekkel, házi-süteményekkel, zsákbamacska- és tombola-tárgyakkal támogatták farsangi jelmezbálunkat. Külön megköszönöm a Szülői Szervezet tagjainak és vezetőjének aktivitását, odaadó munkáját és szervezését.

Monos Józsefné
tagintézmény-vezető


 


 

Képviselő-testületi ülés

2009 Március 17.

 

Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2009 Március 26-án (csütörtökön) tartja soron-következő ülését.
Az ülés helyszine a Csolnok-Annavölgy Községek Körjegyzősége Annavölgyi Kirendeltségének tanácskozó terme, kezdési időpontja 16 óra.

Napirendi javaslat:
1. Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. Dorogi Vízmű Üzem tájékoztatója a község vízellátásáról, víziközművek üzemeltetéséről
     Előadó: ÉDV Zrt. képviselője
2. Annavölgyi Bányász Sportegyesület tájékoztatója az egyesület tevékenységéről     Előadó: Előadó: Hüse Sándor SE elnöke
3. Kultúrotthon presszó helyiségének bérbeadása
     Előadó: Bánhidi József polgármester
4. Ingatlanügyek
     Előadó: Bánhidi József polgármester
5. Szociális ügyek
     Előadó: Bánhidi József polgármester
6. Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
     Előadó: Bánhidi József polgármester
7. Egyéb kérdések, bejelentések
- Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
- 2009. évi közbeszerzési terv elfogadása
- DTKT Társulási Megállapodásának módosítása

Annavölgy, 2009 március 17.

Bánhidi József

polgármester

 


 

Március 15-ödikét ünnepeltük

2009 március 15.

 

Borongós tavaszi idővel köszöntött ránk március 15-ödike, az 1848-as forradalom 161. évfordulója. Kicsik és nagyok gyülekeztek reggel 9 óra körül az óvoda melletti játszótéren.
Az érkezőket a Nyugdijas-klub tagjai frissen sült pogácsával kínálták, és kokárdát is kapott a Kézimunka-szakkör tagjaitól aki nem őrizte meg az elmúlt évit.

A hangszórókból negyvennyolcas dalok szálltak szerte. Megérkeztek az immár hagyományosnak tekinthető lovasok is. Pergő dobszó jelezte a felvonulás kezdetét. Az ünneplők díszruhába öltözött huszár vezetésével vonultak fel a Főtérre. Útjukat a Polgárőrség tagjai biztosították.

 

Az alpolgármester köszöntő szavai után a Himnusz csendült fel, és a hűvös szellő lengette a felvont lobogókat. Az iskolások kedves műsorral emlékeztek meg a forradalom és a szabadságharc hőseiről.
Ezután községünk társadalmi és civil szervezetei koszorút helyeztek el az emlékmű tövében. Ünnepségünk a Szózat hangjaival és a lovasok elvonulásával ért véget.

 


 

Értesítés!

2009 Március 14.

 

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a 2009/2010-es tanév első osztályos tanulóit 2009. április 08-án (szerdán) 8-15 óráig szíveskedjenek beíratni az iskola igazgatói szobájában.


A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája
- Szülő személyi igazolványa
- A gyermek felvételét javasló óvodai szakvélemény (ha a gyermek óvodás volt)
- A nevelési tanácsadó felvételt javasló szakvéleménye (ha a gyermek nem volt óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta)
- Diákigazolvány készítéséhez 550,-Ft + 1 db (35x45 mm-es) fénykép, mely lehetőség szerint fekete-fehér legyen.
- A gyermek TAJ kártyája


Kérem, hogy a fenti dokumentumokat feltétlenül hozzák magukkal, mert ezek nélkül nem tudjuk a gyermeket beírni!


Annavölgy, 2009. március 13.

Tisztelettel:
Monos Józsefné
tagintézmény vezető


 


 

HÚSVÉTI LOCSOLÓBÁL!

2009 április 2.

 

Táncolni és mulatni szeretők figyelem!!

2009 április 12.-én vasárnap este 9-kor Húsvéti locsolóbál lesz az annavölgyi tornateremben!

A bál meghívójáról még fontos információkat olvashat!
 


 

A körzeti megbízott fogadóórája

2009 Március 31.

 

ifj. Pál József, a rendőrség körzeti megbízottja, 2009. április 16-án (csütörtökön) 9.00 - 10.00 óráig fogadóórát tart a Községháza tanácskozó termében.


 


 

A költészet napja

2009 április 8.

 

1905 április 11-én született József Attila. Évtizedek óta a költő születésnapján ünnepeljük a költészet napját. Ezen a napon országszerte összegyűlnek a líra kedvelői, művelői bensőséges ünneplésre.

Mi annavölgyi verskedvelők -ha kissé megkésve is- szintén megtartjuk hagyományos ünnepségünket április 15-én szerdán délután 4 órakor a kultúrotthonban.
 


 

Polgári Védelmi ifjúsági verseny

2009 április 3.

 

FIGYELEM FIGYELEM!

A 2006 évi sikeres versenyhez hasonlóan, idén is megrendezésre kerül a Polgári Védelmi Ifjúsági Verseny!

Olvassa el az alábbi tájékoztatót!


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!

AZ ESZTERGOMI POLGÁRI VÉDELMI
KIRENDELTSÉG

ÁPRILIS 8-ÁN (SZERDÁN) 8-16 ÓRA KÖZÖTT
IFJÚSÁGI VERSENYT RENDEZ
KÖZSÉGÜNK TERÜLETÉN

A VETÉLKEDŐN RÉSZT VESZNEK A
A KATASZTRÓFAVÉDELEM TÁRSSZERVEI IS

TŰZOLTÓSÁG, RENDŐRSÉG,
MENTŐSZOLGÁLAT ÉS A
VÍZÜGY MUNKATÁRSAI


 


 

Eredményes volt a Föld napja akció

2009 április 22.

 

Kellemes napos idő járult hozzá a mai napra meghirdetett 'A FÖLD NAPJA' országos szemétgyüjtő akció sikeréhez.

A munkából oroszlánrészt vállaltak az általános iskola tanulói, akik megfelelő védőkesztyűkkel, láthatósági mellénnyel ellátva, felnőttek irányításával kezdtek hozzá a munkához.

Az akció sikeres volt. Községünk jónéhány zsák szeméttel lett szegényebb, és ugyan annyival tisztább.
Persze annak is örülnünk kell, hogy ezek a zsákkupacok nem lettek nagyobbak, mert ez azt jelenti, hogy az itt élők vigyáznak környezetükre, annak tisztaságára.
Vigyázzunk továbbra is, hogy a jövő évi akció során még kevesebb zsák teljen meg!

Köszönet az akció résztvevőinek!


 


 

A Föld napja

2009 április 20.

 

Föld Napja
Országos szemétgyüjtési akció


2009 április 22-én szerdán 8-12 óra között községünk területén!


Gyüjtőzsák és védőkesztyű a falugazdától, illetve a közmunkásoktól igényelhető.

A megtelt zsákokat az út szélére sziveskedjenek kitenni. 


 

Megünnepeltük a költészet napját

2009 április 16.

 

Április 15-én délután 4 óra előtt kezdtek gyülekezni Annavölgy lírát kedvelő lakói a kultúrház előtti téren. A melegen sütő tavaszi napfényről szinte jólesett beülni a hűvös nagyterembe.

Néhány perccel 4 óra után rövid köszöntő idézte fel a költészet napjának történetét, majd megindult a versek folyama.
Elöször az óvodások, majd az általános iskola tanulói mondták el kedves verseiket.

A felnőtt versmondók sorát Annavölgy egyik kedves-új lakója Benkő Péter színművész nyitotta meg. Nagyszerű előadását a gyerekek hangos tetszésnyilvánítással, a felnőttek pedig nem kis élvezettel hallgatták.
A jobbnál-jobb előadások hallgatása közben gyorsan peregtek a percek, elfogytak a versek, véget ért ez a szép délután.


A délután még egy kis meglepetést is tartogatott, Benkő művész úr kedves gesztussal felajánlotta segítségét falunk fiatalságának, egy nyári versmondó-kurzusban való közreműködéssel.


 


 

Egészségnap az iskolában

2009 április 29.

 

EGÉSZSÉGNAP AZ ISKOLÁBAN2009. május 7.-én 10-15 óráig az iskola orvosi szobájában szeretettel várjuk azokat az annavölgyi felnőtteket, akik érdeklődnek az egészséges életmód iránt.

A következő ingyenes egészségügyi vizsgálatokra kerül sor:

    -vérnyomás-, vércukor-, zsírtömeg mérés
    -ideális testsúlyszámítás
    -hallás-, éles és színlátás vizsgálatok
    -egészséges életmód és táplálkozási tanácsok

Az a felnőtt, aki a regisztrációs lapot kitölti, részt vesz az ARCADIA-REKLÁM Kft. nyereménysorsolásán, melyen vitamincsomagokat és egyéb tárgyakat lehet nyerni.


„Az egészség érték”, törődjön egészségével, jöjjön el!


 


 

Kirándulni voltak óvodásaink

2009 április 28.

 

Szombaton volt az 'Aprófalva Tagóvoda' tavaszi kirándulása. A gyerekek ezúttal egy nagyon izgalmas és érdekes helyre, a Dorogi Kutyakiképző Iskolába látogattak el.

A felnőttek, Márti néni, Tibor bácsi, Józsi bácsi, és Zoli bácsi beszélt a kiképzés rejtelmeiről, és izgalmas bemutatóval kedveskedett a gyerekeknek.

Persze nem maradhatott el az ismerkedés, barátkozás a kedves négylábúakkal, akik türelmesen viselték a sok simogatást.

A délután hátralévő része a LÓGATÓ parkjában telt el sok-sok játékkal, vidámsággal.

A tóparton kavicsokat lehet dobálni, jókora füves terület kínálja magát a fogócskázáshoz, a selymes fűben hempergőzni is lehet, hinta, mászóka, csúszda, és persze homokozó is van. Minden amit csak kívánni lehet!

No és a jégkrémről se feledkezzünk meg!


 


 

Képviselő-testületi ülés

2009 április 27.

 

Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2009 április 30-án (csütörtökön) tartja soron-következő ülését.
Az ülés helyszine a Községháza tanácskozó terme, kezdési időpontja 16 óra.

Napirendi javaslat:

1. Tájékoztató a kábeltelevízió-hálózat és a helyi kábeltelevízió csatorna működtetéséről
     Előadó: Sterczer Gergely és Bukó Gábor vállalkozók

2. Tájékoztató a Sportegyesület tevékenységéről     Előadó: Előadó: Hüse Sándor SE elnöke

3. Szociális ügyek
     Előadó: Tóth Csabáné szoc.főea.

4. Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
     Előadó: Bánhidi József polgármester

5. Egyéb kérdések, bejelentések

Annavölgy, 2009 április 24.

Bánhidi József

polgármester


 


 

Egészségnap Annavölgyön

2009 május 7.

 

Általános iskolánk pályázott az Arcadia-Reklám Kft. Egészségnap projektjére. A pályázat sikeres volt, így a mai napon megtarthattuk a szűrővizsgálattal, ételkóstolóval egybekötött rendezvényt.

Az egészséges életmód alapja a testmozgás. Tudják ezt már a gyerekek is, éppen ezért a nap közös tornázással indul az iskola udvarán.
Míg a kamaszok frissítik magukat, addig bent az osztályokban a kisebbek valami nagyon érdekes elfogaltságot találtak maguknak.
Képeket, és szobrocskákat készítettek, de nem akármiből, hanem csupa ehető zöldségből és gyümölcsből!

Persze a felsősök sem maradhatnak ki az étvágygerjesztő alkotások elkészítéséből. Ők már komoly dolgokkal, látványos és ínycsiklandó gyümölcs-salátákkal mutatkoznak be.

Amit aztán fiatalos szertelenséggel, gyorsan eltüntettek bendőjükben.

Kilenc óra felé tartunk amikor megérkeznek az óvodások.

Itt az ideje, hogy a legkisebbek is elkezdjék tornájukat.
Ezt vidám zsivaj keretében meg is tették.Hagyjuk a kicsiket ugrándozni, nézzünk be inkább az orvosi szobába.
Bizony itt komoly dolgok történnek. A felsőtagozatosok szűrővizsgálata zajlik éppen.
Vérnyomásmérés, látásvizsgálat, és a test fizikai állapotát meghatározó egyéb vizsgálatok.


Miután híre kelt a faluban a tervezett Egészségnap-nak, vállalkozók, és civil szervezetek sora jelentkezett, hogy ők is hozzájárulnának az eseményhez. A támogatók nevét nem írjuk le, nehogy valaki véletlenül kimaradjon.
Nekik köszönhetően az eredetileg tervezett program jócskán kibővült.
Lássuk mi történt reggel a másik helyszinen, a Főtéren!Micsoda sürgés-forgás van itt!
A kemencék izzanak, szorgos asszonykezek készítik a kemencés lepényeket, és nemkevésbé szorgos kezek alatt készül a jókora kondér Frankfurti leves.
A Főtér másik oldalán előkészített mini Kresz-pálya, biciklik, kismotorok várakoznak. És ez a készülődés mind a gyerekekért van. Nemsokára megérkeznek.

Tíz óra van. Az iskola lassan elcsendesedik, a gyerekek felvonulnak a Főtérre. Helyüket átveszik a felnőttek.Most az idősebbek szűrővizsgálata következik, melyben vércukor-mérést is végeznek.


A forgatagban váratlanul ismeretlen arcok tünnek fel!
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Oroszlányi csoportjának tagjai vendégeskednek nálunk kis időre.
A frissen sült lepényt meg kellett kóstolniuk!
Dél elmúlt már. A játékban is el lehet fáradni, a fiatal gyomor pedig hamar megéhezik.
Erre egy orvosság van, tele tányérral asztalhoz kell ülni!


Olyan jól sikerült, hogy meg kéne ismételni!

További képek hamarosan a képgalériában.


 


 

A körzeti megbízott fogadóórája

2009 május 4.

 

ifj. Pál József, a rendőrség körzeti megbízottja, 2009. május 19-én (kedden) 9.00 - 10.00 óra között fogadóórát tart a Községháza tanácskozó termében.


 


 

Zenés gyermekműsor a kultúrotthonban

2009 május 13.

 

"Adok neked valamit"

2009 május 25-én 9 órakor zenés gyermekműsor lesz a kultúrházban.

Olvassa el a műsor meghívóját!
 


 

Bányászvendégeket köszönthettünk.

2009 május 7.

 

Ma délelőtt autóbusz fékezett a kultúrház előtti parkolóban.
Kedves vendégek, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Oroszlányi csoportjának tagjai szálltak le róla. Bariczáné Szabó Szilvia titkár vezetésével egy bányász-településeket bejáró túrájuk egyik állomásaként érkeztek hozzánk.


Bánhidi József polgármester köszöntötte a csoportot. Röviden szólt a bányászat kezdeti időszakáról, Annavölgy történetéről, községünknek a dorogi szénmedence kialakulásában betöltött vezető szerepéről.Végigkisérte vendégeinket Gáspár Sándor bányászfestő képeiből rendezett tárlaton, és a szerény, de számunkra oly kedves bányász emlékszobán. Ez utóbbit a csoport igazán értő szemmel nézhette, mert tagjai közül jónéhányan még ma is aktív bányászok.Megmutattuk vendégeinknek a szénmedence kétszázéves évfordulójára, árnyas fák tövében emelt emlékművünket, és a föld alatt életüket vesztett bányászaink emlékére állított gránitlapot.
És a múlt után a jelen.
Vendégeink bepillantást nyerhettek mindennapjainkba.
Éppen megérkezésükkor zajlottak a Főtéren az EGÉSZSÉGNAP eseményei, zeneszóval, gyermekzsivajjal. A csoport engedve a szíves invitálásnak megpihent kis időre asztalainknál, és reméljük a frissen kisült kemencés-lepényt is szívesen fogadták.A rövid pihenő után a csoport Viszontlátást mondva buszra szállt és továbbindult következő uticéljuk, Csolnok irányába.Mi is mondjuk:
Viszontlátásra, talán egyszer a Majk melletti, a volt XX-as akna területén létesített, valóban látványos bányászati múzeumban.
További képek hamarosan a képgalériában.


 


 

Nemzetiségi találkozó Annavölgyön

2009 május 15.

 


Zászlókat lenget a friss reggeli szél a kultúrotthon előtti téren. Rangos eseményre készül a falu: nálunk tartják az 2009. évi Megyei Szlovák-nemzetiségi Óvodapedagógiai Találkozót.
Sorra érkeznek kisebb-nagyobb autóbuszok, hozzák a vendégeket a megye minden tájáról.


Minden csoportot külön kisérő fogad, és vezet a sportházban lévő öltözőhelyre, ahonnan kijőve, a gyerekekre alig lehet ráismerni! Szebbnél-szebb, népviseletüket látva csak kapkodjuk fejünket.
Tíz órára megérkezik mindenki, megtelik a kultúrotthon nagyterme.Reizer Ottóné tagóvodavezető nyitja meg a találkozót, és köszönti a vendégeket.
Rövid köszöntőt mond Bánhidi József polgármester, és Nagy Mária a Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke.


Az üdvözlő szavak után a házigazda óvodások apró ajándéktárggyal kedveskednek a vendégeknek. Mindez csak néhány perc, és az óvodások birtokukba veszik a színpadot.
A sort a házigazdák, az 'Aprófalva' óvoda lurkói nyitják meg. Őket követi sorban Vértesszöllős, Tardosbánya, Kesztölc, Mogyorósbánya, Sárisáp, Tatabánya, és Piliscsév óvodás csoportja.
Felsorolni hosszú, a települések sorát, bezzeg az a két óra amíg a műsor tartott, igen csak rövidnek tűnt.Aki nem látta, hallotta, el sem hiszi milyen előadásokat produkáltak az apróságok! A közönség szinte minden műsorszámot vastapssal kísért, és időnként még a széksorok között is táncra perdültek néhányan!

Befejezésül egy picivel idősebb korosztály, az annavölgyi iskola 1.osztályosai léptek a deszkákra, és méltó módon zárták a délelőtti programot.

Rövid pihenő, átöltözés, és ebéd után a felnőttek szakmai tapasztalatcserére gyűltek össze, míg a gyerekekre játszóház várt, testmozgással, vízuális játékokkal és arcfestéssel.Viszontlátásra, jövőre, Vértesszőlősön!További képek hamarosan a képgalériában.


 


 

A körzeti megbízott fogadóórája

2009 június 3.

 

A rendőrség körzeti megbízottja 2009. június 16-én (kedden) 10.00 - 11.00 óra között fogadóórát tart a Községháza tanácskozó termében.


 


 

Iskolásaink nagyszerű sportsikerei

2009 május 29.

 

Kerékpáros Iskola Kupa körzeti döntő


A Dorogi Rendőrkapitányság szervezésében Dorogon került megrendezésre a Kerékpáros Iskola Kupa elnevezésű közlekedési verseny.
 
Iskolánk Dávid Sára, Bankó Olga, Illés András, Kellner Károly összetételű csapata nagy fölénnyel szerezte meg az I. helyet.


 
Egyéni eredmények:
 
Lányok: 1. hely – Dávid Sára
             2. hely – Bankó Olga
 
Fiúk:     1. hely – Illés András
             4. hely – Kellner Károly

Az első és második helyen végzett tanulók képviselték a körzetet a megyei döntőn.

 

Kerékpáros Iskola Kupa megyei döntő


A megyei közlekedési versenyen Dávid Sára, Bankó Olga és Illés András képviselték a dorogi körzetet.
 
A lányoknál Dávid Sára győzött, így ő képviseli a megyét az országos döntőn.
 
Bankó Olga is sikeresen szerepelt. Ő a „Ki a mester két keréken?” elnevezésű országos versenyen képviseli Komárom-Esztergom megyét.
 
Illés András, legfiatalabb versenyzőként a középmezőnyben végzett.

 

Labdarúgás


Dágon került megrendezésre Csolnok és Környéke Körzeti Általános Iskola kispályás labdarúgó bajnoksága.
 
Annavölgy csapata az elődöntőben Csolnok csapatát verte 3-2-re, majd a döntőben 2-2-es döntetlent ért el Sárisáp csapatával szemben.
 
A hosszabbításban sikerült gólt rúgni, így Annavölgy nyerte meg a bajnokságot.
 
A győztes csapat tagjai:
 
Kovács Máté
Pintér Márk
Kellner Károly
Ferenczi Balázs
Bauer Richárd
Rejtélyi Péter
Nyitrai Jonatán

 


 

Készül az iskola új tetőszerkezete

2009 május 26.

 


Csaknem egy éve már, hogy beszámoltunk az iskola tetőszerkezetének felújítására benyújtott pályázat sikeréről.

Nos a tervek lassan valósággá válnak.
A környéken járva szorgos ácsmunka kopácsolását hallani, az udvaron pedig rengeteg cserép várja, hogy helyére kerüljön.
Az eddig lapos tetőn már alakul a csúcsos sapka. A szarufák és a tetőlécek helyükön vannak, sőt a nyugati oldalon már a védőfólia is fent van.

Kívánjunk szép, csapadékmentes időt a mestereknek!

 


Vízkorlátozás

2009 június 29.

 

É R T E S Í T É S!

Értesítjük községünk lakóit, hogy az ÉDV ZRT tájékoztatása alapján: 2009. július 2-án (csütörtökön) 22-órától július 3-a (péntek) reggel 6 óráig az alábbi utcákban szünetel a vízszolgáltatás!

Népbolt utca
Szabadság utca
Rózsa Ferenc utca
Jókai utca
Bányász utca
Széchenyi Zs. utca
Munkácsy Mihály utca

Annavölgy, 2009. június 29.
Annavölgy Község Önkormányzata

 


 

Évzáró és ballagás az iskolában

2009 június 20.

 

Esernyő alá bújó emberek szaporázzák lépteiket az iskola felé. A nyolcadik osztályosok ballagásával egybekötött tanévzáróra tartanak.

Az időjárás mintha csak próbára akarná tenni az intézmény megújult tetőszerkezetét, kiadós záporral keseríti a diákok, és hozzátartozóik helyzetét.
Hosszú évek óta elöször fordul elő, hogy az épületben kell megtartani az ünnepséget.

Az ünnepség első részében Monos Józsefné igazgató értékelte az elmúlt tanévet, kiemelve a sikereket.

Az iskolai tanulmányi versenyeken legjobb eredményt elért tanulók oklevelet és könyvajándékot kaptak.
Ezután az elsőosztályosok, és a hetedikesek rövid műsorral búcsúztatták a tanévet.Következett a délután fénypontja a nyolcadik osztályt most végzett tizenegy leány és fiú tiszteletére rendezett ballagási ünnepség.
A sok virág szinte elborította az iskolát.

A hol vidáman kacagó, hol a meghatottságtól pityergő fiatalok osztályfőnökük, Gulyás Györgyné vezetésével járták végig az iskola termeit, ahol az őket búcsúztató alsóbb osztályosok kívántak nekik további sikereket.

Ez a jókívánság kisérje őket ősszel, egy magasabb iskola padjaiban is.


További képek hamarosan a képgalériában.

 


 

Képviselő-testületi ülés

2009 június 19.

 

Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2009 június 29-én (hétfön) tartja soron-következő ülését.
Az ülés helyszine a Községháza tanácskozó terme, kezdési időpontja 16 óra.

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló az anya- és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
    Előadó: Vehovszki Mária védőnő
2. Beszámoló a háziorvosi feladatok ellátásáról, lakosság egészségügyi helyzetéről
    Előadó: dr. Marosi Csilla Gabriella háziorvos
3. Döntés az asszisztensi álláshelyre beérkezett pályázatokról
    Előadó: Bánhidi József polgármester
4. Szociális ügyek
    Előadó: Tóth Csabáné szoc. főea.
5. Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
     Előadó: Bánhidi József polgármester
5. Egyéb kérdések, bejelentések
     - Ingatlanértékesítés
     - Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről szóló beszámoló
     - Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának módosítása

Annavölgy, 2009 június 18.
Bánhidi József

polgármester

 


Bányásznapi megemlékezés
 
2009 szeptember 5.
 

Az 59. Bányásznapra emlékeztünk meg ma délután a Munkásotthon előtti téren.
Az ünneplőket rövid műsor köszöntötte.

 


Sikeresen lezajlottak a falunapok
 
2009 szeptember 1.
 

Igazi langymeleg, nyárvégi péntek délutánnal kezdődött, és az esős szombat ellenére jól sikerült a hagyományos Falunap.

 


Egy év szünet után ismét lesz Falunap
 
2009 augusztus 19.
 

A hagyományos annavölgyi Falunapok meghívóját és programját olvashatják.

 


Megtartjuk a közlekedésbiztonsági délutánt!
 
2009 augusztus 19.
 

A szervezőmunka jól sikerült, megtartjuk a Közlekedésbiztonsági Délutánt.

 


Az általános iskola értesítése
 
2009 augusztus 12.
 

Lassan véget ér a nyár! Az általános iskola fontos tanévkezdési információi szülőkhöz, és gyerekekhez.

 


Kistérségi közgyűlés házigazdái voltunk
 
2009 augusztus 12.
 

A "Duna-Pilis-Gerecse" Vidékfejlesztési Egyesület Annavölgyön tartotta soronkövetkező közgyűlését.

 


Készülünk a falunapra
 
2009 augusztus 11.
 

Az idei évben is megrendezésre kerülő annavölgyi Falunapok előkészítő megbeszélése...

 


Közlekedésbiztonsági délután!
 
2009 augusztus 11.
 

"Közlekedők Figyelem!" Nagyszabású Közlekedésbiztonsági Délutánt szervezünk Annavölgyön a Fő téren.

 


A körzeti megbízott fogadóórát tart
 
2009 augusztus 4.
 

A rendőrség körzeti megbízottja fogadóórát tart a községháza nagytermében.

 


Változik a sárisápi gyermekrendelés időpontja
 
2009 július 16.
 

A sárisápi gyermekrendelés időpontja helyettesítés miatt változik 2009.07.20 - 2009.07.24-ig.

 


Változik a szemétszállítás időpontja
 
2009 július 13.
 

Megváltozik a kommunális hulladék szállítási időpontja.

 


Iskolásaink versenyeredményei
 
2009 július 13.
 

Az általános iskolások tanulmányi-, és sportversenyeken elért eredményei.

 


A körzeti megbízott fogadóórát tart
 
2009 július 2.
 

A rendőrség körzeti megbízottja fogadóórát tart a községháza nagytermében.

 


Kertbarátok és Borbarátnők köszönetnyilvánítása
 
2009 október 27.
 

A Kertbarátok és Borbarátnők köszönik az 1 %-os személyi jövedelemadó felajánlásokat...

 


Gyermekek influenza elleni védőoltása
 
2009 október 25.
 

2009. október 27-én (kedd) 28-án (szerda) 29-én (csütörtök) 1300-1500 óráig
a sárisápi gyermekrendelőben.

 


A Polgárőr Egyesület köszönetnyilvánítása
 
2009 október 24.
 

A Sárisáp-Annavölgy Polgárőr Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak a magánszemélyeknek, akik a 2008.évi adójuk 1 %-át az egyesület részére felajánlották...

 


BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat
 
2009 október 23.
 

Annavölgyön az idei évben első alkalommal nyílik lehetőség pályázni a felsőoktatási hallgatók BURSA HUNGARICA ösztöndíjára...

 


Képviselő-testületi ülés
 
2009 október 21.
 

Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 29-én (csütörtök) 1600 órakor tartja soronkövetkező ülését...

 


Megkezdődött az idei színházi évad
 
2009 október 14.
 

A Dorogi József Attila Művelődési Ház az idei szezonban is színvonalas előadásokkal vár mindenkit...

 


Idősek világnapja
 
2009 október 8.
 

Az Idősek világnapja alkalmából ünnepi gálaműsorral várják Dorogra a nyugdíjasokat...

 


A körzeti megbízott fogadóórát tart
 
2009 október 1.
 

A rendőrség körzeti megbízottja fogadóórát tart a községháza nagytermében.

 


Változik az orvosi rendelés időpontja
 
2009 szeptember 12.
 

Értesítjük a község lakóit, hogy az annavölgyi háziorvosi rendelőben a rendelés ideje 2009. szeptember 14- 2009. október 2-ig megváltozik...

 


Eboltás!!
 
2009 szeptember 9.
 

Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása 2009 szeptember 22-én (kedden) lesz a Községháza bejárata előtti teraszon.

 


A körzeti megbízott fogadóórát tart
 
2009 szeptember 9.
 

A rendőrség körzeti megbízottja fogadóórát tart a községháza nagytermében.

 


Változik a gyermekorvosi rendelés időpontja
 
2009 szeptember 8.
 

Szabadság miatt szeptember 11. és szeptember 25. között megváltozik a sárisápi gyermekorvosi rendelés időpontja.

 


A Munkásotthon felújítása
 
2009 szeptember 7.
 

Sokat szolgált Munkásotthonunk felújításra szorul. Pénz is van, terv is van...

 


Hír az iskolából
 
2009 november 27.
 

Monos Józsefné a Cser Simon tagiskola igazgatója tájékoztatót küldött tanulóink 2008. évi kompetenciamérésének eredményéről...

 


H1N1 oltópont Dorogon
 
2009 november 26.
 

A Dorogi Kórház és Szakrendelő tájékoztatója szerint a Mária u 20. szám alatti rendelőintézetben oltópontot alakítottak ki...

 


Áramszünet!
 
2009 november 23.
 

A villamos hálózat karbantartási munkái miatt áramszünet lesz...

 


Változik az orvosi rendelés időpontja
 
2009 november 20.
 

Értesítjük a község lakóit, hogy az annavölgyi háziorvosi rendelőben a rendelés ideje 2009. november 23-tól november 27-ig megváltozik...

 


Falugyűlés és közmeghallgatás
 
2009 november 18.
 

Falugyűlés, majd azt követően közmeghallgatás lesz november 27-én pénteken 1700 órakor a Kultúrotthonban...

 


A Saubermacher tájékoztatója
 
2009 november 16.
 

A kommunális hulladékot elszállító SAUBERMACHER kft. tájékoztatót küldött a jövő évi matricák kiküldéséről...

 


Közelünkben az új típusú influenza!
 
2009 november 12.
 

Mint talán már hallott róla, az új típusú influenza már településünk közelében is felütötte fejét. Legutóbb Lábatlanon kellett egy általános iskolát bezárni...

 


Szünetel a fogászati szakrendelés
 
2009 november 11.
 

2009 november 16-án szünetel a sárisápi fogászati szakrendelés.
 
Sürgősségi ellátás Dágon
800-1000 óráig.

 


 

Hamarosan megújul könyvtárunk kínálata
 
2009 november 9.
 

Új könyvek vásárlására van lehetőségünk könyvtárunk számára.

 A körzeti megbízott fogadóórát tart
 
2009 november 6.
 

A rendőrség körzeti megbízottja fogadóórát tart a községháza nagytermében.

 


Szünetel a fogászati szakrendelés
 
2009 november 3.
 

2009 november 6-án szünetel a sárisápi fogászati szakrendelés.
 
Sürgősségi ellátás Dágon
800-1000 óráig.

 


Rendszer karbantartás
 
2009 október 28.
 

Kedves látogatóink!
 
Tárhelyszolgáltatónk szerverének karbantartása miatt
2009 október 30-án (péntek) este 2000 órától másnap hajnal 100 óráig
honlapunk nem lesz elérhető!
 
Megértésüket kérjük.

 


 

Nemzetközivé vált az idei "Téli túránk"
 
2009 december 27.
 

Az idei hagyományosan megrendezett Téli túránkon résztvettek Szlovákiából, Erdélyből, sőt még a tengeren túlról, Amerikából is...


 


 

Szünetel a fogászati rendelés
 
2009 december 22.
 

Szabadság miatt a fogászati szakrendelés 2009 december 28-tól 31-ig szünetel...
 

 


 

Köszönjük a segítséget!
 
2009 december 21.
 

Minden annavölgyi lakos nevében köszönjük a Baumit kft-nek, hogy biztonságosabbá tették a bajbajutott emberek elérését...  

 


 

Új dokumentumok
 
2009 december 19.
 

Honlapunk néhány új dokumentummal, többek között az ANNAVÖLGYI HÍRMONDÓ legújabb számával bővült...

 


 

Téli túra
 
2009 december 8.
 

A karácsonykor felszedett kilókat gyalogoljuk le együtt!
Reméljük a karácsonyra megrendelt havazás kitart december 27-ig, és szép hóesésben...

 


 

Mindenki karácsonya
 
2009 december 8.
 

Ünnepeljük együtt a karácsonyt!
 
Szeretettel várunk mindenkit december 22-én délután a Fő téren hogy együtt ünnepelhessük a karácsonyt.

 


Regionális hulladékgazdálkodási rendszer készül
 
2009 december 1.
 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást 2004-ben hozta létre 83 Komárom-Esztergom, Fejér és Pest megyei település azzal a céllal...

 


Ajánlattételi felhívás
 
2009 november 28.
 

Annavölgy Község Önkormányzata közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételi felhívást tesz közzé az Erkel Ferenc Kultúrotthon felújítására...

 


 

Kezdőlapra