KÖZÉRDEKŰ ADATOK


1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A szervezeti struktúra

A szerv vezetői

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv

1.3 Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1.4 Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

1.5 Lapok

Lapok

1.6 Felettes felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Felettes felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

1.7 Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek

2. TEVÉKENYSÉGRE,MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Közszolgáltatások

A szerv nyilvántartásai

Nyilvános kiadványok

Döntéshozatal, ülések

Döntések, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Pályázatok

Pályázati felhívás a felnőtt háziorvosi körzet vállalkozói jogviszonyban való ellátására.
Határidő:2010. február 22.


Ajánlattételi felhívás az Erkel Ferenc Kultúrotthon felújítására.
Határidő:2010. január 5.

Hirdetmények

Közérdekű adatok igénylése

Közzétételi listák

Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Aprófalva Tagóvoda - Bölcsőde dokumentumainak nyilvánossága

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A működés eredményessége, teljesítmény

Működési statisztika

3.2 Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

2010 évi költségvetés.

Számviteli beszámolók

2009 évi számviteli beszámoló.

2009 évi számviteli beszámoló, összefoglaló.

2009 évi számviteli beszámoló, 10-es melléklet.

2009 évi számviteli beszámoló, 11-es melléklet.

A költségvetés végrehajtása

3.3 Költségvetések, beszámolók

A foglalkoztatottak

Támogatások

Szerződések

Vállalkozási szerződés az Erkel Ferenc Kultúrotthon felújítására.
Szerződés kelte:2010. január 27.


Tájékoztatás a Kutúrotthon felújítási szerződés teljesítéséről.
Teljesítés kelte:2010. május 6.

Koncessziók

Egyéb kifizetések

Európai Unió által támogatott fejlesztések

Közbeszerzések