KÖZÉRDEKŰ ADATOK


1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A szervezeti struktúra

A szerv vezetői

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv

1.3 Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1.4 Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

1.5 Lapok

Lapok

1.6 Felettes felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Felettes felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

1.7 Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek

2. TEVÉKENYSÉGRE,MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Közszolgáltatások

A szerv nyilvántartásai

Nyilvános kiadványok

Döntéshozatal, ülések

Döntések, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Pályázatok

Pályázati felhívás a felnőtt háziorvosi körzet vállalkozói jogviszonyban való ellátására.
Határidő:2010. február 22.


Ajánlattételi felhívás az Erkel Ferenc Kultúrotthon felújítására.
Határidő:2010. január 5.

Hirdetmények

Közérdekű adatok igénylése

Közzétételi listák

Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Aprófalva Tagóvoda - Bölcsőde dokumentumainak nyilvánossága

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A működés eredményessége, teljesítmény

Működési statisztika

3.2 Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

2010 évi költségvetés.

Számviteli beszámolók

2009 évi számviteli beszámoló.

2009 évi számviteli beszámoló, összefoglaló.

2009 évi számviteli beszámoló, 10-es melléklet.

2009 évi számviteli beszámoló, 11-es melléklet.

A költségvetés végrehajtása

3.3 Költségvetések, beszámolók

A foglalkoztatottak

Támogatások

Szerződések

Vállalkozási szerződés az Erkel Ferenc Kultúrotthon felújítására.
Szerződés kelte:2010. január 27.


Tájékoztatás a Kutúrotthon felújítási szerződés teljesítéséről.
Teljesítés kelte:2010. május 6.

Koncessziók

Egyéb kifizetések

Európai Unió által támogatott fejlesztések

Közbeszerzések

Annavölgy község intézményeinek energetikai fejlesztése
Ajánlattételi dokumentáció


Annavölgy község intézményeinek energetikai fejlesztése
Formanyomtatványok


Annavölgy község intézményeinek energetikai fejlesztése
Műszaki dokumentáció


Annavölgy község intézményeinek energetikai fejlesztése
Építési szerződés tervezet