Nagyításhoz kattintson a képre

Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde
Aprófalva Tagóvoda - Bölcsőde


Annavölgy kistelepülés óvodájaként működünk, 2014. július 1- től átalakult az óvoda szervezeti struktúrája, közoktatási társulásban látjuk el feladatainkat.
A központi intézmény székhelye Csolnok, óvodavezető Szax Lászlóné

 

Nagyításhoz kattintson a képre

 

Az Annavölgyi Aprófalva Tagóvoda - Bölcsőde vezetője Zgyerka Emőke.

Telefon és fax számunk: 33/452-031
E-mail címünk:
aprofalva@invitel.hu

 

Nagyításhoz kattintson a képre

Nagyításhoz kattintson a képre

 

Két gyermekcsoporttal működő szlovák nemzetiségi óvodánk 2009. szeptember 1-től többcélú intézménnyé alakult, ami azt jelenti, hogy a kiscsoportunkba 5 fő 2 éves bölcsődés korú gyermeket integrálhatunk.

Óvodánk 43 gyermek számára biztosít férőhelyet. A dolgozók létszáma 8.

Intézményünk korszerűnek ítélhető, tiszta, esztétikus és gyermekközeli. Felszereltségünk nagyon jó, tág lehetőségeket kínál gyermekeink tevékenységeihez, a tanulási folyamathoz.
Nagyon örültünk, hogy 2013 őszén birtokba vehettük kiválóan felszerelt új tornatermünket.

 

Nagyításhoz kattintson a képre

Nagyításhoz kattintson a képre

 

Programunk adaptáció: Nagy Jenőné „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című program alapján készült. Programunkban kiemelt szerepe van a kisebbségi nyelvi nevelésnek, a hagyományápolásnak, amelyhez segítségül hívjuk a művészetek eszközeit.
Óvodánk hangsúlyozza a családias, szeretetteljes, élmény-gazdag légkörben való személyiségfejlesztést, az egyéni sajátosságok figyelembevételével.

 

Nagyításhoz kattintson a képre

Nagyításhoz kattintson a képre

 

Fontos feladatunk a családdal együttnevelni, szocializálni, gondozni, ápolni gyermekeinket. Az óvodába lépés kezdetétől folyamatosan az életkornak megfelelően felkészítjük őket az iskolai életre. A jól képzett nevelőtestület hatékonyan látja el az egyénre szabott nevelő, fejlesztő, felzárkóztató pedagógiai tevékenységet, a tanulási képességeket játékosan fejleszti.

 

Szülői igényekhez igazodva óvodai nevelésünkön túl a gyerekek ismerkedhetnek az angol nyelvvel, valamint részt vehetnek a helyi mazsorett csoport foglalkozásain.

 

Nagyításhoz kattintson a képre

Nagyításhoz kattintson a képre

 

Nagyon jó kapcsolatban vagyunk gyermekeink szüleivel, akik hathatós segítséget nyújtanak nevelőmunkánkhoz, és tárgyi feltételrendszerünk további fejlesztéséhez. Az elért eredmények nagy értéke abban rejlik, hogy közös összefogással, jó együttműködéssel érjük el kitűzött céljainkat gyermekeink érdekében.

 

Pedagógiai munkánkkal, partnereink hatékony együttműködésével arra törekszünk, hogy gyermekeink örömmel, szívesen jöjjenek óvodánkba, igazi szép gyermekkort éljenek meg mindennapjaikban

 

Nagyításhoz kattintson a képre

Nagyításhoz kattintson a képre


Nagyításhoz kattintson a képre

Nagyításhoz kattintson a képre

 

Zgyerka Emőke
Tagóvoda vezető

Kezdőlapra