Nagyításhoz kattintson a képre

Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda
Aprófalva Tagóvoda


Annavölgy kistelepülés óvodájaként működünk, 2007. július 1.-től közoktatási társulásban látjuk el feladatainkat. A központi intézmény székhelye Csolnok, óvodavezetőként Szax Lászlóné fogja össze a hat tagból álló óvodai társulást.

 

Nagyításhoz kattintson a képre

 

Az Annavölgyi Aprófalva Tagóvoda vezetője Reizer Ottóné.

Telefon és fax számunk: 33/452-031
E-mail címünk:
aprofalva@invitel.hu

 

Nagyításhoz kattintson a képre

Nagyításhoz kattintson a képre

 

Két gyermekcsoporttal működő szlovák nemzetiségi óvodánk 2009. szeptember 1-től többcélú intézménnyé alakult, ami azt jelenti, hogy a kiscsoportunkba 5 fő 2 éves bölcsődés korú gyermeket integráltunk.

Óvodánk 43 gyermek számára biztosít férőhelyet. A dolgozók létszáma 8.

Intézményünk korszerűnek ítélhető, tiszta, esztétikus és gyermekközeli. Felszereltségünk nagyon jó, tág lehetőségeket kínál gyermekeink tevékenységeihez, a tanulási folyamathoz.

 

Nagyításhoz kattintson a képre

Nagyításhoz kattintson a képre

 

Helyi programunk a holland „CED” program magyar adaptációja, melynek lényege, hogy a tanulási képességeket játékosan fejleszti. Belső Gondozói Rendszerünk működése eredményesnek ítélhető, mert helyben, a jól képzett nevelőtestület hatékonyan látja el az egyénre szabott nevelő, fejlesztő, felzárkóztató pedagógiai tevékenységet.

 

Nagyításhoz kattintson a képre

Nagyításhoz kattintson a képre

 

Szülői igényekhez igazodva óvodai nevelésünkön túl biztosítjuk gyermekeink úszásoktatását, működtetjük tánccsoportunkat. A nyár folyamán 1 hetes balatoni táborozásra is lehetőséget adunk, melyet a szülők örömmel vesznek igénybe.

 

Nagyon jó kapcsolatban vagyunk gyermekeink szüleivel, akik hathatós segítséget nyújtanak nevelőmunkánkhoz, és tárgyi feltételrendszerünk további fejlesztéséhez.

 

Nagyításhoz kattintson a képre

Nagyításhoz kattintson a képre

 

A 2007/2008-as nevelési évben szülői és nevelőtestületi összefogással elértük, hogy udvarunk parkosítása és 4 mozgásfejlesztő játékeszköz felszerelése szabványossá, esztétikussá és biztonságossá tette a gyermekek játszóterét.

 

A tavaszi időszakban 1 komplex mozgásfejlesztő játékeszköz felszerelésével, és a tanúsítványok megszerzésével eleget tudunk tenni azon törvényi előírásnak, mely 2008. szeptember 1-t jelöli meg az óvodák udvarainak Európai Uniós szabványosításának határidejéül.

 

Nagyításhoz kattintson a képre

Nagyításhoz kattintson a képre


Nagyításhoz kattintson a képre

Nagyításhoz kattintson a képre

 

Az elért eredmények nagy értéke abban rejlik, hogy közös összefogással, jó együttműködéssel értük el kitűzött céljainkat a gyermekeink érdekében.

 

Pedagógiai munkánkkal, partnereink hatékony együtt működésével arra törekszünk, hogy az annavölgyi óvodáskorú gyermekek örömmel, szívesen jöjjenek óvodánkba, igazi szép gyermekkort éljenek meg mindennapjainkban.

 

Reizer Ottóné
Tagóvoda vezető

Kezdőlapra