TerveinkMinden közösség számára fontos, hogy lássa és tudja, milyen feladatok állnak előtte. Ennek szellemében Önkormányzatunk képviselő-testülete megalkotta községünk Gazdasági Programját.

 

Ez a program, melynek megalkotásakor figyelembe vettük a korábbi fejlesztési koncepciókat is, mintegy 10 év fejlesztési terveit foglalja magába. A dokumentum átfogó programot ad községünk életének minden területén. Kiemelt szerepet kap a község gazdasági vonzerejének növelése, az infrastruktúra fejlesztése, és a turisztikai fogadókészség kiépítése.

 

Kezdőlapra