Kezdőlapra

 

'Annavölgy-községért' kitüntetésben részesült
2016. évben

 

 

Révész Istvánné

 

Annavölgyön született, itt alapított családot, és vált községünk egyik meghatározó személyiségévé.
 
Egész életében szívén viselte szülőfaluja, az itt élő emberek sorsát. Csaknem négy évtizedet dolgozott lelkiismeretesen, szakmai hozzáértéssel a közigazgatásban Sárisápon, majd nyugdíjaskén az immár önállóvá vált Annavölgyön. Ahogy egykor munkahelyén, és szabadidejében, úgy ma is az itt lakók ügyeiért tevékenykedik.
 
Nagy szerepet vállalt a község kulturális életében. A kultúrotthon egyik kiemelkedő aktivistája volt a 90-es évek végéig, szervezte a színjátszócsoport munkáját. A Költészet napi megemlékezések megrendezése immár hosszú évek óta az ő érdeme, mint ahogy a Bányász emlékszoba kialakításában is odaadó munkát végzett. Mindig aktív részese az önkormányzati rendezvényeknek. Mindezeket becsülettel, nagy precizitással, a feladat iránti alázattal végzi.
 
Az Annavölgyi Karitasz szervezetben annak megalakulása, 1997. óta végez karitatív tevékenységet, nyújt segítséget a rászorulóknak. Egyházközségünknek is meghatározó személyisége, életének fő mozgatórugója az emberekkel való személyes kapcsolattartás. Élete és munkálkodása során hatalmas szívéről, felelősségteljességről, szociális érzékenységről tesz tanúbizonyságot nap, mint nap.
 
Időt és fáradtságot nem kímélve a mai napig községünk, önkormányzatunk felvirágoztatásáért dolgozik. Sokat tesz a bányász hagyományőrzés területén és a községi emlékek összegyűjtésében, feldolgozásában.
 
Annavölgy érdekében végzett több évtizedes áldozatkész munkájáért érzett hálánkat és köszönetüket fejezzük ki a kitüntetés átadásával.

 

Vissza