Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete


Múlt: Sárisápon már 1972-ben megalakult a Borbarát Klub, de ez csak 1976-ig működött.. Az 1980-as évek elején többek kedvet kaptak tőlük szőlőültetvények telepítésére.
 
1985 tavaszán Borbarát Kör néven a fiatalabb korosztály irányításával új szervezetet hoztak létre és már az alakulás évében borversenyt tartottak. A nemesített szőlőfajták telepítésével fokozatosan javulni kezdett a borkészítési kultúra és a borok minősége. 1989-től már a térségi borversenyre is elmentek és kitűnő eredménnyel szerepeltek a helybéli borászok. Szakmai utakat és borászbált is szerveztek.
 
1991-ben a Kertbarátok Köre nevet vették föl, mivel tevékenységük már egyre több ágazatra terjedt ki (kertészkedés, szőlőtermesztés, gyümölcstermesztés, borászkodás, stb). 2000-től Termény- és Virágkiállítást szerveztek, amely hagyománnyá tudott válni.
 
Átalakulás szükségességének felismerése
 
A Sárisápi Kertbarátok Köre 2005-ben arra az elhatározásra jutott, hogy külső forráshoz jutással tud csak tovább fejlődni. Az akkor 45 tagú szervezet felismerte egy női borbarát szerveződéssel bővülés igényét, amely megteremtheti a nemzetiségi gasztronómia hagyományőrzését. Annavölgy bekapcsolódásának felvetését az indokolta, hogy a két település a közelmúltban még egyként működött, aminek a szétválás után is maradtak közös egymásrautaltsági vonásai.
 
A 2005-ben megtartott Alakuló Közgyűlés a megfogalmazott célok megvalósulása érdekében az Egyesületté válásról határozott . A létrehozott új civil szervezetet 2006. február 8-án vette nyilvántartásba a Megyei Bíróság Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete néven.
 
Jelenünket a 2013. évi programtervezetünkben olvashatják.
 
Taglétszámunkat itt megtekinthetik.
 
Az egyesület tisztségviselőit itt megtekinthetik.
 
Képes galériánk

Az Egyesület nyitott. Bárki tagja lehet, aki belépési szándékáról írásos nyilatkozatot tesz és elfogadja az alapszabályt, valamint ha két jelenlegi tag tagfelvételét javasolja. Várjuk olyan hazai, vagy felvidéki civil szervezetek jelentkezését, amelyek velünk azonos tevékenységet folytatnak és nyitottak tartós kapcsolat kialakítására.

 
Elérhetőség:
 
Székhely: Sárisápi Bányász Művelődési Ház,
2523 Sárisáp, Malom utca 3.
Levelezési cím: 2523 Sárisáp, Mező utca 1.
Telefonszám: +36-30/385-6631, +36-33/450-255
E-mail: s.zsolt@vnet.hu

Schummel Tamás
Egyesületi Elnök

 

Kezdőlapra